Mikroskop warsztatowy pzo

Mikroskopu wykorzystuje się do oglądania małych obiektów, które zawsze są niewidoczne gołym okiem, lub oraz do obserwacji detali mniejszych obiektów. W nowoczesnych etapach jest obecnie wiele sposobów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy również drugie, jednak pierwszy powstały w historii był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego typu do praktyk badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, i za ich autorów uważa się syna i starego - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie a z tego początku nie znalazł zastosowania. Momentu w ostatniej dziedzinie dokonał Antonie van Leeuwenhoek, stworzył on nowatorską drogę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w skutku dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ten środek Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu trafiło do wielu poznać i wzrostu biologii. Jego mikroskopy były zrobione inaczej niż te zwykłe ze aktualnych czasów. Można je pozwolić po prostu za niezwykle łatwe szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a wykonany był z tylko samej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego miejsce można było nagradzać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do kolejnego przełomu w postaci mikroskopów doszło, gdy zastosowano w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa uznawała za podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. zapewniały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z organizacji w roku 1982 został stworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego wynalazcami byli chodzący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom wytwarza się trójwymiarowy obraz struktur złożonych z danych atomów. Potem opracowano wiele jakości tego mikroskopu pozwalających na badanie spraw w klasy nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, jaka może odnaleźć zastosowanie i wpłynąć na około każdą płaszczyznę życia.